•ទីស្នាក់ការរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសាខាខេត្ត(កំពង់ចាម)
• អាសយដ្ឋាន៖ ស្ថិតនៅ ផ្ទះលេខ ២២ ផ្លូវ ភូមិបឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

The map was generated by Google Map Generator.